Klimt & Schiele: Eros and Psyche (Arts in Cinema)

Een veranderende moraal, erotiek en naakt in schilderijen: Klimt en Schiele kantelden de kunstwereld; Eros en Psyche. Koop nu een kaartje

Rond 1900 is het leven in Wenen uiterst conservatief. De mens wordt niet geacht te voelen en het lichaam en gevoelens horen verstopt te worden. Maar rond deze tijd begint dit te veranderen. Het werk van Gustav Klimt en Egon Schiele is een illustratie van deze veranderingen.  

Hun kunst geeft het kantelende tijdsgewricht vorm met bijvoorbeeld de bevrijding van de vrouw uit haar passieve rol. Ook de psychoanalyse van Freud stamt uit deze tijd. Dromen, verlangens, angsten en passie worden niet langer obsceen gevonden en krijgen vorm in kunst, literatuur en muziek. De kijk op de wereld verandert. De erotische kunst van Schiele en het latere en bekendste werk van Klimt tonen de menselijke gevoelens en de gelaagdheid die elk mens drijft, en halen die uit de taboesfeer 

De kunstwerken met het bladgoud van Gustav Klimt zijn alom bekend; ze worden vaak gebruikt in films en op posters. Nog dagelijks komen bezoekers van over de hele wereld zijn schilderijen bewonderen. 

Schiele tekende meer dan dat hij schilderde, en zijn werk wordt vaker als vervreemdend ervaren. Zijn zelfportretten worden ook ruim een eeuw later nog als schokkend ervaren, vanwege het expliciet seksuele, narcistische en exhibitionistische karakter. 

Deze documentaire neemt de kijker mee naar de grote musea van Wenen, het Albertina, het Belvédère en het Kunsthistorisch Museum. Naast topstukken van Schiele en Klimt wordt ook werk van hun tijdgenoten, ontwerper en schilder Koloman Moser en architect Otto Wagner, in deze film belicht. 

Beide kunstenaars overleden in 1918 in Wenen. Schiele was nog maar 28 jaar toen hij bezweek aan de Spaanse griep. Klimt (18621918) was zijn mentor en vriend.