Doof Kind

één week vanaf 22 maart

In deze winnaar van de publieksprijs op het afgelopen documentaire festival IDFA volgen we Tobias, een dove jongen, die zijn doofheid volledig heeft geaccepteerd. Vragen en problemen rondom doofheid komen op zeer onderhoudende en humoristische manier aan de orde.

AL Grof taalgebruik


Koop nu een kaartje

In deze winnaar van de publieksprijs op het afgelopen documentaire-festival IDFA schetst vader Alex de Ronde een liefdevol en ontroerend portret van zijn dove zoon Tobias. Door het gebruik van familiefilmpjes zien we hem opgroeien en zich ontwikkelen, samen met zijn horende broer. Tobias heeft zijn doofheid onvoorwaardelijk geaccepteerd: ‘Ik heb de horende wereld niet nodig.’ Allerhande vragen en problemen komen op zeer onderhoudende en humoristische wijze aan de orde, van het grootbrengen van een doof kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin tot de soms absurde gevolgen en voordelen van een gehandicaptenstatus.