Let's talk about water: Holy (un)Holy River

logo_deltares    logo wwf    logo tu delft  logo ihe

14 februari 2018

Een documentaire die de Ganges van bron tot monding volgt en laat zien hoe, ondanks zijn heilige status en rol in de Indiase cultuur, deze iconische rivier vervuild wordt tot een nagenoeg dode stroom.

 

This documentary follows the great Ganges River from source to mouth, showing how, as revered as it is in Indian culture, through extreme pollution this iconic river almost dies.Koop nu een kaartje

De Ganges is een van de grote rivieren van de wereld, en waarschijnlijk ook de meest gerespecteerde als beschimpte, iconische en bedreigde rivier. Het stroomgebied ervan vormt de levensader van 500 miljoen mensen, en is tegelijkertijd ook de spirituele inspiratie voor een miljard hindoes en zwaar belast. Om zijn intense schoonheid en problemen in beeld te krijgen, volgen we de Ganges 1600 mijl lang vanaf de bovenloop onder de (daar al vervuilde) Gangotri-gletsjer in het hoge Himalaya-gebergte, naar het stinkende, dode water dat er in Noord-India  van over is, tot zijn complexe monding in de Golf van Bengalen. De opwarming van de aarde, dammen, landbouw, overbevolking, massaproductie en verschillende culturele tradities en praktijken dragen allemaal bij tot de vervuiling van deze heilige rivier. Te veel aanbeden en tegelijkertijd zo profaan behandeld dat zijn bestaan als rivier in het geding is geraakt.

Informatie over alle films, locaties en aanvangstijden kunt u (in het Engels) vinden in “http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2018.pdf”, de brochure van Let’s Talk About Water 2018.

The ganges is one of the great rivers of the world, and probably the most revered and reviled one, iconic and threatened. Its Watershed is at once the lifeblood of 500 million people, the spiritual inspiration for a billion Hindus, and one of the most troubled rivers in the world. To document its intense beauty and struggles Holy (un)Holy River follows the great Ganges 1,600 miles from its headwaters below the (already contaminated) Gangotri Glacier in the high Himalayan Mountains to the fetid, dead trickle in the north Indian heart- land to its complex meeting with the sea at the Bay of Bengal. Global warming, dams, agriculture, overpopulation, mass manufacturing and di er- ent cultural traditions and practices all contribute to the poLLution of this sacred river. Worshipped too much, and at the same time treated so pro- fanely that its existence as a river is in question.

You can find information on all movies, locations and starting times in “http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2018.pdf”, the leaflet of Let’s Talk About Water 2018.