Let's talk about water: Human Flow

logo_deltares    logo wwf    logo tu delft  logo ihe

17 februari 2018

De chinese kunstenaar en zelf vluchteling Ai Weiwei brengt het wereldwijde vluchtelingenprobleem in kaart met schurend mooie beelden. Een visuele oproep om in alle ellendige massaliteit te blijven ontdekken dat het om mensen gaat.

 

Chinese artist and refugee Ai Weiwei’s survey of the global refugeecrisis is painted in beautiful images. A visually stunning call for action to keep on realizing that the terrible enormity of it consists of human beings.

12 Angst Discriminatie Grof taalgebruik


Koop nu een kaartje

De maker van deze film, de chinese Ai Weiwei, is misschien wel de meest beroemde kunstenaar en vluchteling op aarde. Hij liet camerateams mensen in 23 landen volgen, die hun land verlieten op zoek naar een betere toekomst. Met zijn film bevraagt hij de reactie van de wereld op de ongekende migrantencrisis van dit moment. Met prachtige foto’s, vaak vanuit de lucht, creeërt hij een visueel en zeer humaan gedicht. We zien een ontmoedigend netwerk van opgericht muren en hekken en beseffen dat degenen die de pech hebben aan de verkeerde kant te staan, weinig status of recht van spreken hebben. António Guterres, de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, riep onlangs op tot een collectieve gedachtenverandering. Laten we voortaan juist de internationale voordelen van migratie vieren en een meer menselijke aanpak op dit gebied ontwikkelen. “De beste manier om het stigma van illegaliteit en misbruik rond migranten te beëindigen, is om migratie meer legale kaders te geven”, zegt Guterres.

 

Voorafgaand een korte film over de rol van infrastructuur in Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon.

Informatie over alle films, locaties en aanvangstijden kunt u (in het Engels) vinden in “http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2018.pdf”, de brochure van Let’s Talk About Water 2018.

Ai Weiwei, the maker of human fLoW, is perhaps the most famous artist and refugee on earth. His camera teams followed people in 23 countries who left their country in search of a better fu- ture. His film is an interrogation of the world’s response to its unprecedented migrant crisis. Gorgeous shots, many filmed from drones, create a visual tone poem, epic and highly human. We see a dispiriting network of walls and fences and realize that those who have the misfortune to be on the wrong side have little status or recourse. antónio guterres, Secretary-General of the United Nations, has recently called for a collective shift to celebrate the international benefits of migration as part of an ambitious plan to create a more human global strategy on this issue. “The best way to end the stigma of illegality and abuse around migrants is more legal pathways for migration”, says Guterres.

Preceded by a short film on infrastructure improvement in Palestinian refugee camps in Lebanon.

You can find information on all movies, locations and starting times in “http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2018.pdf”, the leaflet of Let’s Talk About Water 2018.