Let's talk about water: Thank You for the Rain

logo_deltares    logo wwf    logo tu delft  logo ihe

18 februari 2018

Een Keniaanse boer hanteert vijf jaar lang zelf de camera en dat levert een persoonlijk verhaal op van een natuurlijke leider die de mensen om zich heen weet mee te krijgen en onvermoeibaar vecht tegen alle vreselijke tegenslagen ten gevolge van klimaatverandering.

 

When a kenyan farmer gets a camera, this natural leader shows u how he fights the terrible consequences of global warming for his family and the community, never giving up hope, even when invited to the big UN convention on climate change.Koop nu een kaartje

Sommige films geven hoop als het om klimaatverandering gaat, en dat begint in deze film vanaf het moment dat de Noorse regisseur Julia Dahr besluit haar camera aan de Keniaanse boer te gevenn waarvan ze een portret wilde maken. Kisilu Musya documenteert vervolgens de schadelijke effecten van extreem weer op het bestaan van zijn familie en omgeving. Overtuigd dat het planten van bomen de droogte op zijn land en de opwarming van de aarde tegen kan organiseert hij met succes lokale boeren. Alles gaat goed totdat de langverwachte regen niet meer ophoudt en al het land vernield. Op dat punt gekomen aanvaardt hij een uitnodiging voor de VN conventie over klimaat-verandering in Parijs. Deze emotionele film wordt gedreven door het persoonlijke perspectief van een natuurlijke leider die van politici ‘domweg’ verwacht dat ze net zoveel doen als hij: aandacht schenken aan en geïnteresseerd zijn in het horen van diegenen die rechtstreeks worden beïnvloed door de veranderingen van het milieu, op deze planeet die we toch allemaal delen.

Informatie over alle films, locaties en aanvangstijden kunt u (in het Engels) vinden in “http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2018.pdf”, de brochure van Let’s Talk About Water 2018.

This is a story of hope from the frontline of climate change, that really takes off the moment Norwegian director Julia Dahr decides to give her camera to Kisilu Musya. For five years this kenyan farmer will be documenting the damaging effects of weather on his family’s life and livelihood. Convinced that planting trees is the answer to counteracting gLobaL Warming in his community, he successfully organizes local farmer groups, before extreme rains and  ooding ruins all. Adament as he is, he accepts an invitation to the UN convention on climate change in Paris. This emotional film is driven by Kisilu’s point of view, a natural leader who expects politicians to be doing as much as he is: to care and be interested in hearing from those directly a ected by the environmental transformations taking place on this planet we all share.

You can find information on all movies, locations and starting times in “http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2018.pdf”, the leaflet of Let’s Talk About Water 2018.