The End of Fear

donderdag 1 en zondag 4 maart

Emotionele documentaire over de krankzinnige geschiedenis van het enorme schilderij Who’s afraid of Red, Yellow and Blue dat door een verwarde man werd beschadigd en bij de restauratie zou zijn overgeschilderd.

AL


Koop nu een kaartje

Toen het Stedelijk Museum in 1969 het dertien vierkante meter grote schilderij Who’s afraid of Red, Yellow and Blue van Barnett Newman aankocht, was er direct veel discussie over dit werk. Het was ┬ábijna volledig gevuld met een opzichtig, alles verzengend rood, geflankeerd door twee dunne stroken blauw en geel. Het schilderij lokte veel emoties uit, ook bij een verwarde man die het in 1986 beschadigde met een stanleymes. Het doek werd voor een miljoen gulden gerestaureerd in New York, waar het volgens velen in het restauratieatelier van Goldreyer werd overgeschilderd met verf die niet meer te verwijderen is. Een rechtszaak werd aangespannen. Goldreyer op zijn beurt eiste 40 miljoen gulden schadevergoeding wegens aantasting van zijn reputatie. Het doek staat nog in de kelders van het Stedelijk maar wordt ondanks de torenhoge investeringen als verloren beschouwd aangezien de vraag of er nu een origineel of een kopie staat nooit beantwoord is.

In de documentaire The End of Fear wordt de krankzinnige geschiedenis van het schilderij verteld vanuit de kunstenaar, de kunsthater, de media en de museumdirecteur.