Wackersdorf (Deutsches Kino)

Donderdag 20 juni 2019

In samenwerking met:

dia                                           goethe

Duitsland Instituut Amsterdam        Goethe Instituut

In de jaren 80 wil de Beierse regering bij het plaatsje Wackersdorf een opwerkingsfabriek voor kernafval gaan bouwen. Maar de lokale bevolking onder leiding van bestuurder Hans Schuierer is tegen. Boeiende reconstructie van een roerige periode rond een nog steeds actueel thema.

 

 Koop nu een kaartje

In de Oberpfalz, in het noorden van Beieren, heerste na het sluiten van de bruinkoolmijnen begin jaren tachtig grote werkloosheid. Het aanbod van de Beierse regering om juist in Wackersdorf een opwerkingsfabriek voor kernafval te bouwen leek LandratHans Schuierer, de hoogste lokale bestuurder van het gebied waarin Wackersdorf ligt, dan ook zeer aantrekkelijk. Van de gevaren die zo’n fabriek met zich meebrengt werd Schuierer zich pas geleidelijk bewust. Toen de bouw al was begonnen, probeerde hij het project alsnog te stoppen. Op haar beurt zette de Beierse regering van Franz Josef Straußalles op alles om de lastige Landrat het zwijgen op te leggen en de bouw door te drukken. De strijd om Wackersdorf werd symbolisch voor de burgerprotesten tegen atoomenergie in de BRD.

In het historische drama Wackersdorf kijkt regisseur Oliver Haffner terug op de strijd vanuit Schuierers gezichtspunt. Genuanceerd zien we hoe hij verandert van een aanvankelijke voorstander in een felle bestrijder. Met goed gedoseerde humoristische en emotionele momenten geeft de film ook een prikkelende analyse van de politieke verhoudingen van destijds. De originele locaties en het (sporadische) gebruik van archiefmateriaal versterken Haffners betoog. Wackersdorf is een boeiende reconstructie van een roerige tijd, en tevens een monument. Want wat ruim dertigjaar geleden gebeurde is ook nu weer denkbaar.