When the War Comes (Movies that Matter)

MTM_Ontour_liggend

donderdag 9 mei 2019

Te gast: Tomás Cirhan, onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

Waarschuwende documentaire over een nationalistische beweging in Slowakije, die uit zorg over de toekomst van het land jongelui rekruteert en militaire training geeft. De groep doet zijn werk onder het toeziend oog van de regering en krijgt steeds meer invloed. Parallellen met de actualiteit zijn eenvoudig te vinden.Koop nu een kaartje

Al vele jaren neemt nationalisme in verschillende landen toe en komen er steeds meer ultrarechtse groepen. When the War Comes is een documentaire over zo’n paramilitaire groep in Slowakije. Juist door het gebrek aan commentaar verschaft de regisseur een indringend inzicht in hoe zo’n beweging kan ontstaan en groeien.

De Slowaakse Peter komt uit een middenklassengezin en leidt een goed leven. Toch maakt hij zich zorgen over de toekomst van zijn land, met name over de aanwas van immigranten. Hij wil zijn land kunnen verdedigen als het nodig is, en daarom is hij in zijn vrije tijd de leider van een paramilitaire beweging, die Slowaakse tieners rekruteert en ze in de weekenden trainingen geeft. De groep weet met zijn nationalistische propaganda zelfs door te dringen tot scholen. Ook krijgt Peter politieke ambities.

Het griezelige zit ’m, naast de bepaald niet democratische manier van leidinggeven, in het feit dat de groep onder het toeziend oog van de overheid zijn populistische invloed uitoefent. Daarnaast laat de documentaire zien hoe de ideeën van één persoon kunnen uitgroeien tot een beweging. En al gaat het hier over één groep in Slowakije, parallellen met de actualiteit zijn eenvoudig te herkennen.

Gast: Tomas Cirhan, Tomás Cirhan, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. His work deals with new anti-establishment parties, post-communist party systems and rise of populist politics in central-eastern Europe.