Woman in the Dunes (De vrouw in het zand)(Let's Talk About Water)

Monday, February 18, 2019

Maandag 18 februari 2019

Openingmovie of the festival Let’s Talk About Water

Openingsfilm festival Let’s Talk About Water

Japanese new wave cult film from 1964 about a sandy Sisyphus task, which symbolizes finding our authenticity in an apparently senseless, absurd world. With debate and guest speakers Gilles Erkens (geologist) and Fedor Baart (hydrologist), both working at Deltares.

Japanse new wave cultfilm uit 1964 over een zanderige Sisyphus-taak, die symbool staat voor het vinden van onze authenticiteit in een schijnbaar zinloze, absurde wereld. Met debat en gastsprekers Gilles Erkens (geoloog) en Fedor Baart (hydroloog), beiden werkzaam bij Deltares.

 

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar Seks


Koop nu een kaartje

Japanese new wave cult film from 1964 about a sandy Sisyphus task, which symbolizes finding our authenticity in an apparently senseless, absurd world.

Japanse new wave cultfilm uit 1964 over een zanderige Sisyphus-taak, die symbool staat voor het vinden van onze authenticiteit in een schijnbaar zinloze, absurde wereld.

=====================================================

A man ends up in a ‘pit house’ in the dunes, where a young widow is forced to fight against the sand that enters the house. The black-and-white images and the minimalist score underline the unbearable nature of the situation and the claustrophobic atmosphere. Sand infiltrates the film as a third character. It penetrates into the food, into clothing, in household goods. The damp sand affects not only the materials, but also the ‘morality’. Like time itself.

Talking about Woman in the dunes you have to show your true colours: you eather love it or hate it. Lovers of sand and symbolic layering feast on it. The sand materializes in coarse-grained pixels, which are best expressed in the sex scene; the turning point and also the highlight of the film. People who prefer a linear storyline or uncomplicated information are challenged to view the film as a metaphor that invites us to think about the meaning of our existence. ‘There is no meaning that goes beyond the meaning we give to it ourselves’, seems to be the premise of the film. In fathoming Woman in the dunes it helps if you acknowledge that it was made in the decade of the rise of existentialism. This philosophical mindset assumes that our lives are not about freedom, but about authenticity. And this always comes with disorientation, and confusion and fear because we have to deal with an apparently senseless, absurd world.

Woman in the dunes is averse to moral certainties. Hiroshi Teshigahara emphasizes that no dogma is immune to the transformative effects of the future. Because it overwhelms us like a sea of sand. Guest speakers are Gilles Erkens (geologist) and Fedor Baart (hydrologist), both working at Deltares.

——————————————————————————-

Een man belandt in een ‘kuilhuis’ in de duinen, waar een jonge weduwe noodgedwongen vecht tegen het zand dat het huis binnendringt. De zwart-wit beelden en de minimalistische score onderstrepen het ondraaglijke karakter van de situatie en de claustrofobische atmosfeer. Zand infiltreert de film als een derde personage. Het dringt binnen in het eten, in kleding, in huisraad. Het vochtige zand tast niet alleen de materie aan, maar ook de ‘moraliteit’. Zoals de tijd zelf.

Bij deze film is er geen tussenweg; je vindt ‘m prachtig of je moet er niets van hebben. Liefhebbers van zand en van symbolische gelaagdheid smullen ervan. Mensen, die de voorkeur geven aan een lineaire verhaallijn of aan ongecompliceerde informatieverstrekking, worden uitgedaagd de film te zien als een metafoor, die ons uitnodigt na de denken over de zin van ons bestaan. ‘Er is geen betekenis die verder gaat dan de betekenis die we er zelf aan geven’, lijkt de film ons te willen zeggen.

Bij het doorgronden van Woman in the dunes helpt het als je de film plaatst in de tijdsgeest van de jaren 60 van de vorige eeuw, toen het existentialisme haar intrede deed. Deze filosofische denkrichting gaat ervan uit dat het in onze levens niet gaat om vrijheid, maar om authenticiteit. En dit brengt altijd desoriëntatie met zich mee, en verwarring en angst omdat we moeten dealen met een schijnbaar zinloze, absurde wereld.

Als gastsprekers zijn aanwezig Gilles Erkens (geoloog) en Fedor Baart (hydroloog), beiden werkzaam bij Deltares.

More information/Meer info in de brochure: http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2019.pdf