Filmhuis Lumen onderzoekt nieuwbouw in Nieuw Delft

Filmhuis Lumen onderzoekt de mogelijkheid om in de Spoorzone nieuwbouw te realiseren met vier zalen. Door de uitbreiding van de huidige twee zalen aan het Doelenplein naar vier zalen in de Spoorzone ziet Lumen meer en betere mogelijkheden om het toenemende aanbod aan bijzondere films te laten zien en in te spelen op de groeiende vraag van bezoekers.

 Voorzitter van het bestuur van Lumen Ted Barendse: “Er zijn zeker nog geen beslissingen genomen, maar we doen serieus onderzoek. Als het onderzoek positief verloopt, worden over ongeveer een jaar definitieve beslissingen genomen en kan Lumen begin 2023 het nieuwe gebouw in gebruik nemen.” Barendse benadrukt tevens het speciale karakter van Filmhuis Lumen: ‘’We realiseren ons terdege dat zowel veel van onze vrijwillige medewerkers áls onze bezoekers onze behuizing aan het Doelenplein een warm hart toedragen. We zijn een bijzondere organisatie en dat willen we blijven, ook in Nieuw Delft!”.

Als de verhuizing doorgaat, wordt de nieuwe accommodatie van Lumen onderdeel van een gebouw in wat nu veld 2.5 heet. Dit gebouw wordt ontwikkeld door DUPON Vastgoed, op de hoek van het Van Leeuwenhoekpark en de Ireneboulevard. Het deel van Lumen in dit gebouw omvat op de begane grond en eerste verdieping vier zalen, waaronder een multifunctionele zaal waarin ook theatervoorstellingen of concerten kunnen plaatsvinden. Een foyer aan het park maakt onderdeel uit van het plan. In het park komen voorzieningen die openluchtvoorstellingen mogelijk maken. Lumen kan de nieuwbouw voor het overgrote deel zelf financieren. De huidige accommodatie aan het Doelenplein, eigendom van het filmhuis, wordt bij verhuizing van Lumen verkocht. In de nieuwe situatie is het de bedoeling dat Lumen, net als nu, draait zonder exploitatiesubsidie van de gemeente. Het plan voor het gebouw waar de nieuwe accommodatie van Lumen onderdeel van kan worden, is een van de plannen die op 21 september te zien is als onderdeel van ‘Nieuw-Delft presenteert’.