Governance Code Cultuur

Stichting Filmhuis Lumen hanteert de Governance Code Cultuur. De raad van bestuur bestaat uit: Ted Barendse (voorzitter), Lida Kersten (secretaris), Arno Feijge (penningmeester), Ineke Gooskens (lid) en Willem van Spanje (lid). Het bestuur is onbezoldigd. Voor inzage in het jaarplan 2017, het jaarverslag 2016 en de jaarrekening van 2015 zie hieronder. Voor verder vragen of inzage in onze beleidsplannen kunt u mailen naar: contact@filmhuis-lumen

Stichting Filmhuis Delft, Doelenplein 5, 2611 BP Delft

RSIN: 002781244